Polityka prywatności

Strona WWW firmy Gala Suknie Ślubne automatycznie tworzy statystyki wizyt poszczególnych witryn w domenie https://galasuknieslubne.pl. Zebrane dane statystyczne mogą zostać wykorzystane w zakresie działań doskonalących nasz serwis WWW.Śledząc trendy wizyt poszczególnych witryn, możemy precyzyjniej dopasować tematykę poszczególnych stron pod kątem oczekiwań naszych klientów, gości. W tym zakresie możemy przetwarzać następujące informacje: Domena Internetowa oraz adres IP Internauty wizytującego nasze strony WWW, data, godzina wejścia na witrynę, nazwy i liczba witryn jakie odwiedził Internauta

Stosowane mechanizmy nie naruszają zasad zachowania anonimowości Internauty odwiedzającego nasze serwis. Gala Suknie Ślubne nie przekazuje podmiotom trzecim informacji odnośnie systemów operacyjnych, adresów IP, nazw komputerów.

Tego typu dane są gromadzone w logach serwera i mogą zostać użyte jedynie w sytuacji podjęcia przez Internautę działań niepożądanych, niezgodnych z prawem. W przypadku, kiedy zaistnieje wyraźna przesłanka lub zdarzenie potwierdzające naruszenie prawa, sprawa zostanie skierowana na drogę sądową postępowania karnego.

Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gala Suknie Ślubne ul. Wrzosowa 2 09-472 Słupno.
2) W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę skontaktować poprzez adres: suknie@galasuknieslubne.pl (można wskazać inny adres kontaktowy w tym celu – pozostawiam do Państwa decyzji)
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu kontaktowym, lub ofert, informacji handlowych, marketingu produktów i usług Gala Suknie Ślubne lub w celu realizacji zamówienia (o ile taka zgoda została wyrażona) na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO).
4) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imienia i nazwiska, danych kontaktowych (mail), danych kontaktowych niezbędnych do wysyłki produktów.
5) Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane innym Odbiorcom, chyba że jest to wymagane w celu realizacji zobowiązania wobec Pani/Pana (np wysyłka produktów firmą kurierską), w takich sytuacjach dane mogą być przekazane z zachowaniem zgodności z przepisami prawa.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w razie niepodania danych osobowych, Administrator może odmówić realizacji działań objętych zakresem zgody.
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
12) Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć mailowo na dane kontaktowe wskazane w pkt 2.

Gala Suknie Ślubne