Projekty UE

/Projekty UE
Projekty UE 2018-03-28T17:02:58+00:00

„Internacjonalizacja przedsiębiorstwa GALA poprzez uczestnictwo w międzynarodowych imprezach targowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.2.2 „Modele biznesowe” Działania 3.2 „Internacjonalizacja MŚP” Poddziałania 3.2.2 „Modele biznesowe” Regionalnego Programu Operacynego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 Beneficjent: Gala B.Kołodziejska M.Olecka spółka jawna, ul. Wrzosowa 2, 09-472 Słupno NIP: 7740010565, Regon: 61005173, KRS: 0000655869

Całkowita wartość projektu:  717 417,04 PLN

Wartość dofinansowania:  271 641,60 PLN – 44,99 % kosztów kwalifikowalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.2.2 „Modele biznesowe” Działania 3.2 „Internacjonalizacja MŚP” Poddziałania 3.2.2 „Modele biznesowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności  firmy GALA poprzez udział w międzynarodowych imprezach targowo – wystawienniczych  

 CELE SZCZEGÓŁOWE:

  1. Zwiększenie przychodów ze sprzedaży towarów eksportowanych na rynek niemiecki poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego firmy.
  2. Wypromowanie kolekcji wypromowanie kolekcji własnych sukien ślubnych na targach zagranicznych

 ZAKRES PROJEKTU

  1. Opracowanie międzynarodowej strategii biznesowej firmy
  2. Udział w międzynarodowych targach wystawienniczych w Warszawie w 2017r.
  3. Udział w międzynarodowych targach wystawienniczych w Bridal Fashion Dusseldorfie w 2017r.
  4. Udział w międzynarodowych targach wystawienniczych w Warszawie w 2018r.
  5. Udział w międzynarodowych targach wystawienniczych w Bridal Fashion Dusseldorfie w 2018r.
  6. Przygotowanie nowoczesnej strony internetowej
  7. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej promującej na terenie Niemiec
  8. Informacja i promocja projektu

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: od 01.01.2016 r. do 30.06.2018 r.

zaproszenia do składania ofert